Historie van Langedijk

Ontstaan
‘De lange dijk’ bestaat nu ruim 10 eeuwen, met als noordelijkste dorp Oudkarspel. Tussen Oudkarspel en Vroonen lag destijds een moerassig gebied vol meren, poelen, met her en der wat klein geboomte. Het gebied was eigendom van graaf Dirk II die het als geschenk aan het klooster St. Adelbert te Egmond gaf. Waarschijnlijk kwam de opdracht tot het aanleggen van een 7,5 kilometer lange dijk tussen Oudkarspel en Vroonen vanuit dat klooster. Of de dijk nu bedoeld was als waterkering of als verbinding met Schagen is nog steeds niet bekend. De dijk was in elk geval aanleiding voor meer mensen om zich in dit gebied te vestigen. Zo ontstond in het jaar 1063 het dorp Broek op Langedijk. In een overdracht door de bisschop van Utrecht aan de kerk te Schoorl uit 1094 worden de kapellen van de dorpen Zuid-Scharwoude (Sudrekercha), Noord- Scharwoude (Bernarduskercha) en Oudkarspel (Aldenkercha) voor het eerst genoemd.

Kool
De bewoners langs de dijk vonden hun bestaan in de veeteelt en landbouw. Zij veranderden het moeras in een vruchtbaar eilandenrijk door het graven van vaarsloten. Op die eilanden werd vervolgens voornamelijk kool verbouwd, waardoor Langedijk later bekend kwam te staan als de grootste kooltuin van Europa. Een belangrijk kenmerk hiervan is de oudste en waarschijnlijk ook enig overgebleven doorvaarbare groenteveiling van Europa in Broek op Langedijk.

Het verhaal gaat dat een tuinder zijn bloemkool ging verkopen bij de Bakkersbrug in Broek op Langedijk. Daar kwamen de schippers bijeen die de producten overnamen voor vervoer naar Amsterdam en andere steden. De bloemkool was in 1887 schaars. De tuinder kreeg diverse prijzen aangeboden. Dat bracht hem aan het twijfelen. Welke handelaar zou hem de beste prijs geven? Toen kreeg hij het voorstel om zijn bloemkool te gaan veilen. Hiermee was het veilingwezen geboren. De eerste jaren werd aan een kade in de openlucht. Later werd het beroemde veilinggebouw neergezet.

Ontwikkeling gemeente Langedijk
In de Tweede Wereldoorlog, op 1 augustus 1941, werden op bevel van de Duitse bezetter de vier dorpen Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude, Noord-Scharwoude en Oudkarspel samengevoegd tot één gemeente: de gemeente Langedijk.

Toen langs de dijk zoveel woningen waren gebouwd dat er geen enkele meer bij kon, ging men op de dichtstbijzijnde eilanden bouwen. Deze waren te bereiken via bruggetjes over de Voorburggracht.

De constructie van de gemeente (de Dorpsstraat als lang lint, nauwelijks zijwegen en overal water) veroorzaakte een slechte bereikbaarheid over de weg. Daardoor kwamen moderne ontwikkelingen in Langedijk later op gang dan in de omgeving. De ruilverkaveling in de jaren ‘60 betekende een belangrijke verandering. De meeste sloten werden gedempt, de Voorburggracht veranderde in een belangrijke verkeersader. Het bevolkingsaantal, lange tijd stabiel gebleven, groeide sterk. In 1415 telde Langedijk ongeveer 1200 inwoners. Vijf eeuwen later (in 1950) waren dit er 8437. In 2012 telde de gemeente zelfs meer dan 26.000 inwoners.

Bron: Regionaal Archief Alkmaar

Broek op Langedijk vroeger
noord en zuid scharwoude vroeger
Parkeerplaats Bakkerij Weder
Parkeerplaats Bakkerij Weder

Rondvaarten

Rondvaarten en dagtochten met verschillende mogelijkheden op inschrijving.

Bekijk hier onze foto’s >>

Feestjes

Bruiloft, jubileum, verjaardag; wij maken er
een geweldig feest van!

Bekijk hier onze arrangementen >>

Historie

Hoe Langedijk in de loop der tijd dit mooie waterrijke gebied is geworden. 

Lees hier meer over de historie >>